Ալավերդու Ա. Միկոյանի անվան հ․4 հիմնական դպրոց

Հաշվետվություններ 2018-2019 ուստարի

1 2 3 4 Բյուջետային հիմնարկի արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման մասին Հիմնարկի դիբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին-2 Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների…